Poľnohospodárske družstvo pod Medvešom v likvidácii